Zgodovina

 

Javni zavod Center za zaščito in reševanje Domžale je bil uradno ustanovljen z odlokom Občine Domžale dne 19.11.2015, svoje naloge pa je uradno prevzel s 1.7.2016. Do tega dne je naloge opravljal Center požarne varnosti, ki je deloval kot poklicna industrijska gasilska enota tovarne Helios od leta 1990, ko so se pokazale potrebe po stalnem poklicnem jedru za zagotavljanje organiziranega delovanja na področju zaščitno reševalnih dejavnosti pri nesrečah v cestnem prometu in pri nesrečah z nevarnimi snovmi.

 

Ko pokličete operaterju povejte, koga potrebujete (reševalce ali gasilce), kdo kliče in točen naslov, kjer je potrebna pomoč ter kaj se je zgodilo (koliko ljudi je v nevarnosti ali poškodovanih).

V primeru požara povejte kje gori, kaj gori in v kakšni fazi je požar.

Če je mogoče povejte operaterju svojo telefonsko številko (v kolikor ste na kraju požara ali nesreče). Kasneje vse spremembe do prihoda reševalcev ali gasilcev sporočajte na številko 112!

Ne odložite telefona dokler operater ne konča s pogovorom.

 

Top