Naziv: Center za zaščito in reševanje Domžale
Skrajšani naziv: CZR Domžale
Sedež: Količevo 2A, 1230 Domžale
Pravnoorganizacijska oblika: Javni zavod
Telefon: +386 (01) 729 22 28
URL: www.czrdomzale.si
E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
FB stran: www.facebook.com/CZRDomzale
TRR: SI56 0110 0600 8353 081
Vložna številka: Srg 2015/55734, Okrožno sodišče Ljubljana
Matična številka: 6974708000
ID DDV: SI49198475
Davčni zavezanec: DA
Šifra proračunskega uporabnika:                    19402
Šifra glavne dejavnosti:                          84.250 – Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
Število zaposlenih:          48
Direktor:                                     Andrej Jarc


 • NAMEN IN DEJAVNOSTI


  Javni zavod Center za zaščito in reševanje Domžale (CZR Domžale) - poklicno gasilsko enoto VI. kategorije - je ustanovila Občina Domžale kot obvezno lokalno javno službo z namenom opravljanja nalog gasilstva.

   

  Dejavnost zavoda je gasilstvo, ki je obvezna lokalna javna služba, in obsega:

  • zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
  • druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
  • tehnično preizkušanje in analiziranje
  • požarno stražo in požarno varovanje objektov, drugega premoženja ter javnih prireditev
  • izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
  • specializirana trgovina na drobno

   

  CZR Domžale opravlja dejavnosti tudi za druge občine ter pravne osebe, pod pogoji in na način, ki se določijo s posebno pogodbo. V dogovoru z ustanoviteljem lahko opravlja tudi naloge s področja zaščite in reševanja.

  Delo v centru poteka 24 ur na dan vse dni v letu. Štiri izmene se izmenjavajo na dvanajst ur.

  Virtualni obisk naše garaže.

   

 • OBMOČJA DELOVANJA


  CZR Domžale je poklicna gasilska enota VI. kategorije in gasilska enota širšega pomena, ki deluje na širšem območju občin Domžale, Trzin, Lukovica in Moravče in dopolnjuje dejavnost prostovoljnih gasilskih društev in enot civilne zaščite pri intervencijah v primeru požarov, prometnih nesreč ...

   

  Območja, ki jih pokrivamo: 

  • 1Domžale
  • 2Moravče
  • 3Lukovica
  • 4Trzin
  Preview image
  • More
   DOMŽALE 

    

   površina: 72,3 km2 

   objektov: 9.882

   prebivalcev: 34.350

   Close
  Preview image
  • More
   MORAVČE 

    

   površina: 61,4 km2 

   objektov: 1.411

   prebivalcev: 5.104

   Close
  Preview image
  • More
   LUKOVICA 

    

   površina: 74,9 km2 

   objektov: 1.443

   prebivalcev: 5.502

   Close
  Preview image
  • More
   TRZIN 

    

   površina: 8,6 km2 

   objektov: 1.108

   prebivalcev: 3.834

   Close
   

  V okviru izvajanja gasilske službe opravlja naslednje naloge:

  • gašenje in reševanje ob požarih
  • alarmiranje gasilskih društev in prebivalcev ob požarih in drugih nesrečah v skladu z načrtom občine in alarmnim načrtom prostovoljnih gasilskih društev
  • Stalna 24-urna pripravljenost šestčlanske gasilske ekipe (pet gasilcev in operater) za intervencijo na terenu
  • obveščanje odgovornih oseb ob požarnih in drugih nesrečah

   

  V okviru drugih nalog zaščite in reševanja CZR Domžale lahko opravlja opazovanje, obveščanje in reševanje ob nastopu:

  • nesreč z nevarnimi snovmi
  • prometnih nesreč, ki zahtevajo tehnično reševanje
  • poplav in drugih vremenskih ujm
  • drugih naravnih nesreč

   

  CZR Domžale hkrati opravlja tudi naloge požarne varnosti v podjetjih:

  Helios TBLUS, d.o.o.

  • zagotavljanje stalne gasilske ekipe za gašenje in reševanje ob požarih ter posredovanje pri razlitjih in nesrečah z nevarnimi snovmi z odzivnim časom tri minute
  • izvajanje preventivnih obhodov in pregledi sprinkler sistemov
  • stalen nadzor sistemov za javljanje požarov in avtomatsko gašenje
  • požarne straže pri vročih delih in rizičnih pretakanjih
  • ostala dela s področja požarne varnosti

   

  - MM Količevo, d.o.o.

  • zagotavljanje stalne gasilske ekipe za gašenje in reševanje ob požarih ter posredovanje pri razlitjih in nesrečah z nevarnimi snovmi z odzivnim časom tri minute
  • izvajanje preventivnih obhodov
  • ostala dela s področja požarne varnosti

   

  - Lek farmacevtska družba d.d., lokacija Mengeš

  • stalna posadka dveh poklicnih gasilcev na lokaciji 24 ur na dan, vse dni v tednu skozi vse leto s pripadajočim gasilskim vozilom in opremo GVC 30/50-S.
  • zagotavljanje dodatne gasilske ekipe za gašenje in reševanje o požarih ter posredovanje pri razlitjih in nesrečah z nevarnimi snovmi z odzivnim časom tri minute
  • požarna straža pri izvajanju požarno nevarnih del na lokaciji pri uporabi odprtega plamena, pretakanju vnetljivih snovi, ipd.
  • izvajanje dnevnih obhodov in periodičnih pregledov vseh objektov in požarnih naprav
  • ostala dela s področja požarne varnosti

   

  S pooblastilom Uprave RS za zaščito in reševanje CZR Domžale opravlja naslednje naloge:

  • zaščita in reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi
  • tehnično reševanje ob nesrečah v cestnem prometu
  • reševanje ob cestnih nesrečah v avtocestnih predorih Podmilj, Trojane, Jasovnik, Ločica ter predoru V Zideh na regionalni cesti Trojane - Izlake
  • druge naloge zaščite in reševanja širšega pomena

   

  Na podlagi tega pooblastila je v avtocestni bazi Vransko je nameščena poklicna enota treh poklicnih gasilcev (dveh iz PGE Celje in enega gasilca iz CZR Domžale). Gasilska enota pokriva 16.8 km avtoceste med Vranskim in Blagovico. Na tej trasi so štirje dvocevni predori in trinajst viaduktov. Ob intervenciji se poleg enote na Vranskem aktivira še PGE Celje in CZR Domžale.

   

 • ZGODOVINA


  Javni zavod Center za zaščito in reševanje Domžale je bil uradno ustanovljen z odlokom Občine Domžale dne 19.11.2015, svoje naloge pa je uradno prevzel s 1.7.2016. Do tega dne je naloge opravljal Center požarne varnosti, ki je deloval kot poklicna industrijska gasilska enota tovarne Helios od leta 1990, ko so se pokazale potrebe po stalnem poklicnem jedru za zagotavljanje organiziranega delovanja na področju zaščitno reševalnih dejavnosti pri nesrečah v cestnem prometu in pri nesrečah z nevarnimi snovmi.

   

 • INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

 

Ko pokličete operaterju povejte, koga potrebujete (reševalce ali gasilce), kdo kliče in točen naslov, kjer je potrebna pomoč ter kaj se je zgodilo (koliko ljudi je v nevarnosti ali poškodovanih).

V primeru požara povejte kje gori, kaj gori in v kakšni fazi je požar.

Če je mogoče povejte operaterju svojo telefonsko številko (v kolikor ste na kraju požara ali nesreče). Kasneje vse spremembe do prihoda reševalcev ali gasilcev sporočajte na številko 112!

Ne odložite telefona dokler operater ne konča s pogovorom.

 

Top