Namen in dejavnosti

 

Javni zavod Center za zaščito in reševanje Domžale (CZR Domžale) - poklicno gasilsko enoto VI. kategorije - je ustanovila Občina Domžale kot obvezno lokalno javno službo z namenom opravljanja nalog gasilstva.

 

Dejavnost zavoda je gasilstvo, ki je obvezna lokalna javna služba, in obsega:

- zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah

- druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje

- tehnično preizkušanje in analiziranje

- požarno stražo in požarno varovanje objektov, drugega premoženja ter javnih prireditev

- izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

- specializirana trgovina na drobno

 

CZR Domžale opravlja dejavnosti tudi za druge občine ter pravne osebe, pod pogoji in na način, ki se določijo s posebno pogodbo.

CZR Domžale lahko v dogovoru z ustanoviteljem opravlja tudi naloge s področja zaščite in reševanja.

Delo v centru poteka 24 ur na dan vse dni v letu. Štiri izmene se izmenjavajo na dvanajst ur.

 

Ko pokličete operaterju povejte, koga potrebujete (reševalce ali gasilce), kdo kliče in točen naslov, kjer je potrebna pomoč ter kaj se je zgodilo (koliko ljudi je v nevarnosti ali poškodovanih).

V primeru požara povejte kje gori, kaj gori in v kakšni fazi je požar.

Če je mogoče povejte operaterju svojo telefonsko številko (v kolikor ste na kraju požara ali nesreče). Kasneje vse spremembe do prihoda reševalcev ali gasilcev sporočajte na številko 112!

Ne odložite telefona dokler operater ne konča s pogovorom.

 

Top